September, 2019

26Sep11:3012:20Seminariepass 2

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera vissa pass med samma rubrik har del 1, del 2, del 3, det betyder att dem hör ihop, föreläsningen fortsätter.

Psykisk ohälsa hos ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

Den psykisk ohälsa ökar bland breda grupper av unga i Sverige. Samtidigt finns vissa grupper av unga som kan förväntas ha en högre grad av psykisk ohälsa, en sådan grupp är ungdomar med missbruksproblem. Droganvändning kan öka risken för psykisk ohälsa, men kan också vara ett sätt att hantera psykiska problem. I denna föreläsning redovisas resultat från ett forskningsprojekt som undersökt förekomst av psykisk ohälsa hos ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem och som har påbörjat en behandlingskontakt med en Maria-mottagning.

Föreläsare: Mikael Dahlberg, fil dr i socialt arbete, lärare och forskare vid Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården (IKM), Linnéuniversitetet

Missbruk och trauma, del 2

Människor med missbruksproblem lider av en mängd olika psykiska störningar. I centrum för dessa återfinns trauma. Internationell forskning visar att trauma är intimt förknippat med missbruk och även med andra vanliga samsjukligheter som personlighetsstörningar, psykoser och depression.  Missbruket resulterar när individen självmedicinerar sina samsjukligheter och de dåliga känslor som de ger upphov till. Därför måste samsjukligheterna botas för att missbruket ska upphöra.

– Samsjukligheter vid missbruk Beskriver några av de vanligaste samsjukligheterna.
– Trauma och missbruk: är en mycket vanlig kombination, här förklaras hur trauma fungerar, samt hur det förhåller sig till missbruk och utagerande.
– Anknytning och anknytningsstörningar Förmågan att bygga fungerande relationer är ofta allvarligt skadad hos klienten. För att åstadkomma en fungerande rehabilitering måste den upprättas/återupprättas. Detta syftar till att uppnå social funktion i arbetsliv, boende, sociala nätverk och familjeliv.
– Svårigheter i behandlingen tar upp några viktiga svårigheter vid poliklinisk och HVB-behandling.

Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Att lämna fanatism och fundamentalism, del 2 

Radikalisering är ett hot mot enskildas liv och säkerhet och mot samhällets demokratiska strukturer. En mildare beskrivning är att fundamentalism genom sina regelverk inskränker människors fria vilja och rörelsefrihet.

Att lämna en identitetformande fanatism är en komplicerad process. Rörelsernas lockelse är så stark att de som vill lämna behöver stöd. Det handlar även om att möta individer som sitter fast i sin fundamentalistiska övertygelse och för dem på ett intelligent sätt locka fram alternativa mindre absoluta tankemönster som öppnar för andra sätt att se på livet än genom deras radikaliserade filter

Föreläsare: Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med fokus på familje- och relationsterapi