September, 2019

26Sep14:4015:30Seminariepass 4

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera vissa pass med samma rubrik har del 1, del 2, del 3, det betyder att dem hör ihop, föreläsningen fortsätter.

För att kunna ge rätt stöd och insatser vid samsjuklighet behöver du kartlägga vad som är psykiatrisk problematik och vad som är missbruk – hur veta vad som är vad?

• Ungdomstiden: Risker och möjligheter.
• Vad menar vi när vi säger att någon har ett ”missbruk” eller beroende?
• Varför utvecklar en del ungdomar samsjuklighet?
• Risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer.
• Samsjuklighet mellan neuropsykiatri och missbruksproblem.
• Hur utreder vi vad som är vad vid samsjuklighet

Föreläsare: Charlotte Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri

Hur socialtjänsten kan identifiera, bemöta och på bästa sätt konkret hantera föräldrar med narcissistisk/psykopatisk problematik och hjälpa barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem, del 2

Se fullständig text under punkt 3B

Föreläsare: Helena Bingham, leg psykolog, och Charlotta Donohue Lengstam, masterexamen, i socialt arbete, fil kand i psykologi

Vad kännetecknar friska arbetsplatser inom socialtjänsten?

Vid seminariet presenteras och diskuteras de första resultaten av en ny studie där drygt 400 socialsekreterare i ca 60 arbetsgrupper ingår. Arbetsgrupper där socialsekreterarna skattar sin egen hälsa och välmående som bättre än genomsnittet har undersökts för att se vad som skiljer dessa arbetsgrupper från de andra.

Föreläsare: Pia Tham, socionom och docent i socialt arbete. Hon har sedan 2001 forskat kring socialsekreterares arbetsvillkor