expomedica-konferenser2018-12-18T09:28:13+01:00

Expo Medicas konferenser

I Sverige är Expo Medica sedan många år ledande inom konferenser som rör Hjärnans hälsa.

Vi har ett antal återkommande, tongivande arrangemang och våra samarbetspartners SKL, SSIL med flera organisationer säkerställer att vi har ett aktuellt program på hög nivå.

Att SVT Kunskapskanalen väljer att sända från våra konferenser är en kvalitetsstämpel vi är stolta över.

Välkommen som deltagare du också!

Våra samarbetspartners

Psykisk (o)hälsa – Samhällets barn och unga

2019-01-30 – 2019-01-31

Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga! Här kan du och dina kollegor välja mellan 4 parallella spår! Skola, BUP, Socialtjänst samt förstalinjens psykiatri.

Nästa konferens: 2019-01-30 – 2019-01-31

http://psyoh.se/

Vuxna & psykisk hälsa

2019-04-03 – 2019-04-04

Vuxna och Psykisk Hälsa är mötesplats för dig som arbetar med och för vuxna som har eller kan drabbas av psykisk ohälsa. Vad kan vi som arbetar med vuxnas psykiska hälsa göra för att förebygga och möta denna utveckling?

Nästa konferens: 2019-04-03 – 2019-04-04

http://www.vuxnaochpsykiskhalsa.se/

Traumadagen

2019-09-11

Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade. Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Du väljer själv ditt eget program bland 4 parallella spår.

Nästa konferens: 2019-09-11

http://www.traumadagen.se/

Beroendedagen

2019-09-12

Beroendedagen är ett forum för dig som arbetar med risk – missbruk och beroende. Gårdagens problematik ser helt annorlunda ut än idag och tar sig ständigt nya uttryck i en allt mer snabbrörlig värld. Dagen tar upp olika synsätt på beroendebehandlingar och många intressanta föreläsningar om egenupplevda erfarenheter av beroendesjukdomar.
Varmt välkommen till en spännande dag med Sveriges främsta experter inom dessa områden!

Nästa konferens: 2019-09-12

http://www.beroendedagen.se/

Psykisk (o)hälsa – Väst

2019-09-26

Psykisk (O)Hälsa VÄST är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen av sin egen eller som närstående. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och konferensen belyser detta viktiga ämne med ett gediget program, så att alla yrkesverksamma lättare ska kunna bemöta denna utmaning vi står inför.

Nästa konferens: 2019-09-26

http://vast.psyoh.se/

Psykisk (o)hälsa – Syd

2019-12-05

Psykisk Ohälsa SYD är södra Sveriges största mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt. Konferensen arrangeras i samarbete med Psykiatri Skåne för femte året i rad där ledande expertis inom området föreläser, inspirerar och delar med sig av såväl teoretisk kunskap som konkreta verktyg som du kan omsätta in din verksamhet.

Nästa konferens: 2019-12-05

http://www.syd.psyoh.se/

Psykisk (o)hälsa – Norr

Psykisk Ohälsa Norr – mötesplatsen för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt. Ledande expertis inom området föreläser, inspirerar och delar med sig av såväl teoretisk kunskap som konkreta verktyg som du kan omsätta in din verksamhet.

Nästa konferens:

http://norr.psyoh.se/

Våra föreläsningar på SVT Kunskapskanalen

Missa inget som händer! Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Expo Medica logotyp

PCO, Professional Congress Organizer

Har ni en idé om en konferens men inte resurserna att genomföra det? Kanske har ni ett befintligt arrangemang som ni behöver hjälp med? Med vårt kunnande, erfarenhet och stora kontaktnät kan vi fungera som er partner när det gäller att arrangera konferenser och kongresser inom det medicinska området. Vi tar hand om allt från lokalbokningar och marknadsföring till delegatregistreringar, bemanning och genomförande. Välkommen att kontakta oss!

För konferenser inom Hjärnans hälsa, kontakta Michaela Wall tel 0709-98 54 98, michaela.wall@expomedica.se

För konferenser inom övriga ämnen, kontakta Per Persson tel 0708-59 37 52, per.persson@expomedica.se

Expo Medica logotyp

Telefon/mejl
+46 8 23 73 10
info@expomedica.se

Malmökontoret
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Stockholmskontoret
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm

X