« Tillbaka

Baskurs i psykiatri - sjukdomslära och bemötande


Kursbeskrivning

Under de två utbildningsdagarna utgår vi från det ”friska” sättet att tänka och känna. Vi får därefter, med utgångspunkt i det normala, grundläggande kunskaper om psykiatriska tillstånd och behandlingar, frågor om samhällets skyldigheter och vad som kännetecknar ett gott möte.

Dag 1

Friskt och sjukt? Kan normala, friska sätt att känna och hantera

vardagliga svårigheter övergå i mindre normala reaktioner som leder till ohälsa? Eller är ohälsan något annat?

Samspelet mellan kropp och själ. När kroppen ger psykiska symtom. Funktionella åkommor, värk, läkemedelsbiverkningar, hjärnskadorVad är diagnostik? Hur tänker man om psykiatriska diagnoser?

Stämningsläget

Depression, sorg och ledsnad. Bipolära tillstånd. Orsaker. Behandlingar. Kan det behandlas?

Självmord

Riskbedömning, hur var och en kan hjälpa. Att tala om självmord är ett skydd för livet

Ångest. Olika ångesttillstånd. Orsaker. Behandlingar

Beroende

 

Dag 2

Dubbeldiagnoser?

Schizofreni och andra psykossjukdomar. Personlighetsstörningar.
Neuropsykiatriska tillstånd
ADHD , ADD , Autism, Tourettes- och Aspergers syndrom, språkstörning och tvångssyndrom
Vad menas med funktionsnedsättning? Symtom och konsekvenser

Vad kan du och dina kollegor göra för att underlätta för personer med dessa funktionsnedsättningar?

Samhället och lagarna, vilken röra?

HSL , LPT , LVU, LVM

Psykiatrin idag. Hit kan du hänvisa klienter. Första hjälpen

Deltagarnas frågor kommer påverka dagarnas innehåll.

Ladda ner och läs mer VT 2019>>>

Ladda ner och läs mer HT 2019>>>

Ladda ner och läs mer om HT 2019 Malmö>>>

Kursledare: Daniel Frydman, arbetar som psykiater och psykoterapeut. Han är verksamhetsansvarig för Plattform Sthlm, som arbetar med stöd för ungdomar och unga vuxna med komplexa psykiatriska och sociala svårigheter. Han har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har stor erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar. Han är föreläsare i ”Aktion Livräddning”, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete.

 


<b>Dag 1</b>
<b>Dag 1</b>

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. Du som jobbar inom socialtjänstens områden – såväl handläggare (bistånd, LSS -insatser och andra) som utförare (hemtjänst, boendestöd, behandlingshem etc) har nytta av innehållet. Personer som jobbar i sjukvården och behöver ytterligare kunskaper kring bemötandet av patienter med särskilda problem har stora möjligheter att fördjupa sig under dessa dagar. Även personer som inte arbetar vård- och omsorgssektorn kan möta psykisk ohälsa i sin vardag. Den som jobbar till exempel på arbetsförmedlingen, försäkringskassan, inom HR -sektorn, företagshälsovården och polisen har då också stor hjälp av dessa utbildningsdagar.

 

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Öppen kurs 3 995 SEK exkl. moms