« Bakåt

Fokus på foten hösten 2018


Kursbeskrivning

Smärta definieras som en obehaglig och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada.  Smärta är i sig ingen sjukdom utan ett symtom och en varningssignal på att något är fel i kroppen. Detta är ju inte enbart av ondo utan kan få oss att reagera så att en skada förhindras eller inte förvärras som t ex  att man undviker att springa med en stukad fot.Föreläsningen kommer att handla om smärtfysiologi, smärtmekanismer, olika smärttyper, skillnader mellan muskelsmärta och nervsmärta (t ex diabetesneuropati i fötter), skillnader mellan akut och långvarig smärta samt olika farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsalternativ. Syftet är att få generell kunskap om och ökad förståelse för patienter/kunder med smärtproblematik.

 

Eftermiddagen handlar om diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd och skador i fötterna. Vi kommer också att ha en liten repetition av anatomi samt titta närmare på fotens biomekanik och vilka diagnoser som kan förekomma vid dysfunktion. En stor del av befolkningen har besvär som direkt kan relateras till fotens biomekanik och besvären märks ofta i knä, höfter, ländrygg och nacke och orsakas ofta av biomekanisk dysfunktion i fötterna. Här har man som fotterapeut en viktig uppgift att upptäcka denna dysfunktion och behandla eller slussa patienten/kunden vidare. Vi kommer bland annat att fördjupa oss i Plantar Fasciit och Tibialis posterior syndrom och ge handfasta instruktioner och tips om behandling och tejpning av dessa.

Programpunkter förmiddag:

Hur känner vi smärta?

Olika sorters smärta

Skillnad mellan muskelsmärta och nervsmärta

Diabetesneuropati

Skillnad mellan akut och långvarig smärta

Läkemedelsbehandling samt icke-farmakologiska behandlingsalternativ

Föreläsare: Hanna Ejegård, leg läkare, specialist geriatrik och smärtlindring, överläkare Smärtkliniken Sankt Görans sjukhus, Smärtrehabmottagningen, Stockholm

Programpunkter eftermiddag:

Fotens anatomi och biomekanik

Plantar Fasciit

Tibialis posterior syndrom

Tejpning av Plantar Fasciit

Tejpning av Tibialis posterior syndrom

Föreläsare: Kevin Arvini Leg Fysioterapeut, specialist inom Ortopedisk medicin (OMI), idrottsmedicin och ortopedisk podiatri. Varit fysioterapeut för damlandslaget i innebandy, undervisat palpationsanatomi på fysioterapiutbildningen Göteborgs universitet i 17 år

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 1 095 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen