Vi utbildar vårdsverige

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

Expo Medica Svenska AB med org.nr. 556584-6978 är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte. Vi respekterar alla besökare till våra webbplatser och vi behandlar din information på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och –rådets förordning nr 2016/679, även kallad GDRP – General Data Protection Regulation.)

Före, under eller efter ett arrangemang kan vi kontakta dig via mejl, telefon, sms eller per post. Personuppgifter kan innehålla namn, adress, telefon-/mobilnummer, e-postadress, yrkesroll och eventuellt företag/organisation.

Data som vi samlar in

Vi samlar in icke-personlig information, såsom IP-adresser, ofta besökta sidor och nedladdade filer. Detta ger oss information om webbsidans prestanda, om hur många besökare vi har på sidan, vilka sidor som är mest populära och hur ofta besökare är inne på sidan.

Vi samlar även in vissa personuppgifter om dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du deltar på våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar som utställare, kommunicerar med oss via e-post eller via andra kanaler där du registrerar dig. De uppgifter vi kan samla in är ditt namn, postadress, e-postadress, jobbtitel och bransch. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Till dig som besöker publika arrangemang som privatperson

När du besöker en av våra publikarrangemang som privatperson behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:

• För att registrera ditt köp av biljett till arrangemanget (gäller om förköp av biljett görs)
• För att kommunicera med dig efter arrangemanget, t.ex. för att skicka information, erbjudande eller undersökningar till dig

Vi kommunicerar med dig via bekräftelser på köp av biljett per epost, sms eller post. Vi skickar även e-post med nyhetsbrev, erbjudanden och övrig marknadsföring om arrangemang och liknande arrangemang som vi tror att du är intresserad av. Dessa val kan du när som helst redigera din anmälan via länk på utskicket. Vi kan även kontakta dig med marknadsundersökningar om arrangemanget.

Har du gett oss samtycke till att kontakta dig enligt ovan så kommer vi behålla dina uppgifter till dess att du meddelar oss annat. Avregistrering kan du göra när du önskar. Se nedan angående kontaktuppgifter till oss. I det fall att ingen aktivitet (vilket innebär t.ex. köp av biljett, dialog med oss via e-post eller telefon eller ett klick på en länk i ett nyhetsbrev) sker eller om samtycke inte har inhämtats kommer vi att lagra din information i högst två år efter din senaste aktivitet.

Observera att ingen information lagras angående kontokortsbetalningar. Denna information hanteras av tredje part som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Till dig som besöker, medverkar som utställare eller får marknadsföring om våra arrangemang i egenskap av din yrkesroll

Med yrkesroll avses alla besökare eller potentiella besökare till bransch- eller fackarrangemang. Att lämna vissa personuppgifter till oss är nödvändigt i samband med köp av biljett till något av våra arrangemang. Vilka uppgifter som krävs framgår när du gör din bokning. Om du medverkar som utställare på något av våra arrangemang krävs det till exempel att vi lagrar dina uppgifter för att fullfölja vårt avtal.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter till följande:

• För att registrera och administrera din anmälan till arrangemanget; bekräftelser, information och faktura skickas via e-post eller vanlig post.
• För att kommunicera med dig inför och under mässan, t.ex. för att skicka information till dig
• För att skicka information och marknadsföring om arrangemanget och om liknande arrangemang som vi tror att du kan vara intresserad av eller för att skicka marknadsundersökningar om arrangemanget

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Se kontaktinformation nedan. Vi lagrar dina personuppgifter i högst fyra år från din senaste aktivitet (vilket innebär t.ex. medverkan i arrangemang, köp av biljett, dialog med oss via email eller telefon eller ett klick på en länk i ett nyhetsbrev.)

Avregistrering, rätten att bli raderad samt rätten att inge klagomål

Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från information som kommer från oss, och kan själv välja vilken information du vill ta emot. Detta gör du genom att klicka på ”avregistrera” via ett e-postutskick. Du kommer då vidare och kan redigera dina val eller helt stoppa prenumeration av information från oss. Dina uppgifter raderas då från samtliga system. Du kan även skicka ett mejl till info@expomedica.se.

Du har även ”rätt till rättelse” och vi strävar efter att all information som behandlas är korrekt. Vidare har du rätt till ”dataportabilitet” och ”begränsning av behandling”. Du har även rätt till ”radering” d.v.s. att bli bortglömd från vår databas och du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att lämna klagomål och gällande tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Databas – rensning och uppdatering

Vår databas är anpassad för att kunna utföra löpande rensning eller anonymisering av personuppgifter som inte längre är aktuella att spara.

Kontakta oss

Om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss.

Expo Medica Svenska AB
Krusegatan 19
212 25 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0)40 18 68 80
info@expomedica.se

Våra konferenser

2018-11-15 - 2018-11-15

Psykisk Ohälsa SYD är södra Sveriges största mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt. Konferensen arrangeras i samarbete med Psykiatri Skåne för femte året i rad där ledande expertis inom området föreläser, inspirerar och delar med sig av såväl teoretisk kunskap som konkreta verktyg som du kan omsätta in din verksamhet.

http://www.syd.psyoh.se/

2019-01-30 - 2019-01-31

Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga! Här kan du och dina kollegor välja mellan 4 parallella spår! Skola, BUP, Socialtjänst samt förstalinjens psykiatri.

http://psyoh.se/

2019-04-03 - 2019-04-04

Vuxna och Psykisk Hälsa är mötesplats för dig som arbetar med och för vuxna som har eller kan drabbas av psykisk ohälsa. Vad kan vi som arbetar med vuxnas psykiska hälsa göra för att förebygga och möta denna utveckling?

http://www.vuxnaochpsykiskhalsa.se/

2019-09-11 - 2019-09-11

Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade. Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Du väljer själv ditt eget program bland 4 parallella spår.

http://www.traumadagen.se/

2019-09-12 - 2019-09-12

Beroendedagen är ett forum för dig som arbetar med risk - missbruk och beroende. Gårdagens problematik ser helt annorlunda ut än idag och tar sig ständigt nya uttryck i en allt mer snabbrörlig värld. Dagen tar upp olika synsätt på beroendebehandlingar och många intressanta föreläsningar om egenupplevda erfarenheter av beroendesjukdomar.
Varmt välkommen till en spännande dag med Sveriges främsta experter inom dessa områden!

http://www.beroendedagen.se/

2019-09-26 - 2019-09-26

Psykisk (O)Hälsa VÄST är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen av sin egen eller som närstående. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och konferensen belyser detta viktiga ämne med ett gediget program, så att alla yrkesverksamma lättare ska kunna bemöta denna utmaning vi står inför.

http://vast.psyoh.se/

2018-12-06 - 2018-12-06

Psykisk Ohälsa Norr – mötesplatsen för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt. Ledande expertis inom området föreläser, inspirerar och delar med sig av såväl teoretisk kunskap som konkreta verktyg som du kan omsätta in din verksamhet.

http://norr.psyoh.se
OK
På Expomedica använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?