Februari, 2020

05Feb10:3011:20Seminariepass 1

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Att möta ilska, aggression och starka känslor

Frustrerade barn som lever ut sin aggressivitet eller andra starka känslor ställer stora krav på oss vuxna. Att möta och stötta barn i affekt kräver sinnesnärvaro, emotionell balans och en stor portion tålamod. Det kan vara både tröttsamt och krävande och många upplever otillräcklighet och frustration.

Men att hjälpa barn att sätta ord på känslor och att hitta konstruktiva strategier för att handskas med känslor, stress och relationer är viktiga inslag i alla barns utveckling. Extra viktigt är det förstås för barn med särskilda utmaningar kring impulskontrollen eller med andra svårigheter relaterade till känsloregleringen. Maria-Pia delar med sig av forskningsbaserade tips och konkreta verktyg som är lätta att omsätta i din vardag.

Föreläsare: Maria-Pia Gottberg, lic. mental tränare och verksam som föreläsare och författare. Hon har skapat känslodockan Friendy, ett koncept som hjälper barn att förstå och handskas med känslor, stress och relationer.

Hur ska vi hjälpa de mest utsatta?

Barn som blir fysiskt misshandlade löper en högre risk för psykisk ohälsa i vuxen ålder. Hur stort är detta problem och vad säger forskningen om insatser för att förhindra det? I föreläsningen kommer studier på ämnet att redovisas och även pågående forskning som syftar till att förbättra den hjälp dessa familjer får. Där kommer fokus ligga på insatsen Tryggare barn. Metoden utformades för att möta sådana utmaningar man länge kämpat med i arbete med dessa familjer och utvärderas nu på Karolinska institutet.

Föreläsare: Martin Forster, leg psykolog, fil dr, Karolinska Institutet

Ej klart

Ej klart

Föreläsare: Ej klart