Februari, 2020

05Feb11:3012:20Seminariepass 2

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Medkänslans pedagogik, trygghet och lugn

Hur skapar vi det lugn och den trygghet som behövs för att barn och unga ska fungera och må bra tillsammans? Vad behöver vi veta om känslor, stress och den sociala hjärnan? Med hjälp av neurovetenskap, psykologi och ett nära samarbete med pedagoger har Maria-Pia utvecklat metod och förhållningssätt hjälper barn (och vuxna!) att förstå sig själva för att också bättre förstå andra.

Forskning visar att medkänslan är villkorad vilket innebär att vi behöver uppleva en ”vi-känsla” med andra för att den ska uppstå. Det ställer krav på oss om vi vill skapa ett medkännande klimat i förskola, skola och i samhället i stort. Under föreläsningen får du ta del av konkreta metoder och praktiska tips för att skapa trygghet och lugn hos både individer och grupper. Di får också ta del av den forskning som ligger till grund för hur medkänslan aktiveras – både med oss själva och med andra. Självmedkänsla är kanske ”the missing link” och det viktigaste vi kan lära våra barn idag för att de ska kunna stå emot stress och psykisk ohälsa?

Föreläsare: Maria-Pia Gottberg, lic. mental tränare och verksam som föreläsare och författare. Hon har skapat känslodockan Friendy, ett koncept som hjälper barn att förstå och handskas med känslor, stress och relationer.

Förebygga barnmisshandel – kan vi vänta?

En uppenbar slutsats från ett fall av barnmisshandel är ett direkt lidande för barnet i fråga. Men vad blir konsekvenserna på lång sikt – och hur kan vi förebygga dessa? En metod som utgör ett nytt sätt att angripa problemet på är insatsen Tryggare barn, som just nu utvärderas på Karolinska institutet. I föreläsningen kommer detta perspektiv diskuteras, som innebär att agera så snart som möjligt. Frågan är, kan vi vänta – för barnens skull? 

Föreläsare: Martin Forster, leg psykolog, fil dr, Karolinska Institutet

Ej klart

Ej klart

Föreläsare: Ej klart