Februari, 2020

05Feb15:4016:30Seminariepass 5

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Sömn, skärmtid och inlärning i samband med elevers psykiska hälsa

I snitt lägger ungdomar 4 timmar per dag på sin mobil. Det är drygt ett dygn i veckan, tid som tas från andra saker. Oftast är det de grundläggande behoven som får minskad tid. Tid för sömn, fysisk aktivitet och att umgås IRL (In Real Life) prioriteras inte. Antalet unga som söker hjälp för sömnproblem har ökat med 500% på 10 år. Genom att tillgodose de grundläggande behoven skapar man skyddsfaktorer som ska förhindra psykisk och fysisk hälsa. Med bristande livsstil sänks den kognitiva förmågan och därmed minskar även möjligheterna till inlärning och måluppfyllelse.
Anna går igenom hur sömnbrist och skärmar inverkar på elevernas hälsa och deras inlärningsförmåga samt hur man kan jobba med elevernas livsstil.

Föreläsare: Anna Nygren, livsstilspedagog, Ung Livsstil

Tvångsvård och lågaffektivt förhållningssätt – en omöjlig kombination?

Ulla beskriver hur du kan använda lågaffektivt bemötande som utgångspunkt i behandlingsarbetet och genom detta minska antalet konfliktsituationer och användandet av våld. Genom de vägledande principerna kan institutioner arbeta förebyggande och bättre fördela ansvar och krav så att ungdomarna kan bibehålla känslan av kontroll och minska risken för psykisk ohälsa och traumatisering under vistelsetiden men även i framtiden.

Föreläsare: Ulla Thorslund, leg psykolog som har 20 års erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom låsta verksamheter, såsom SiS och Kriminalvården

Varför ökar den psykiska ohälsan i Sverige?

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Folkhälsomyndigheten har undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Det är troligt att brister i skolans funktion, en större medvetenhet om de ökade kraven på arbetsmarknaden och en större socioekonomisk skillnad har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga.

Föreläsare: Petra Löfstedt, utredare, Folkhälsomyndigheten