Februari, 2020

06Feb09:0010:00Plenum - Normal livskris eller diagnos?

Information

Livet är fyllt av situationer som kan orsaka kriser. När livskrisen är ett faktum kan det många gånger kännas kaotiskt och vi reagerar alla olika. En del blir djupt nedstämda, andra får ångest eller visar ilska. Och en del känner inget alls.

Inom vård och omsorg finns en stor fara att vi sjukdomsbelägger normala krisreaktioner.

Normala livskriser är varken ett sjukdomstillstånd eller ett kroniskt tillstånd. För personal som arbetar i hjälpande professioner är det nödvändigt att vara kriskompetent. Att veta när det handlar om normala livskriser och när vi behöver kompetensen av någon som kan och får diagnostisera.

Föreläsare: Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med fokus på familje- och relationsterapi