Februari, 2020

06Feb10:3011:20Seminariepass 1

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Skolsköterskans möjligheter att upptäcka barn som far illa och hur insatser initieras

Många barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks inte och får inte det stöd de behöver. Barns sårbarhet innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att skydda dem. Skolsköterskan möter alla elever vid regelbundna hälsobesök och får därmed god kunskap om elevernas hälsa och livssituation. Föreläsningen kommer att handla om skolsköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa. Resultaten i Lisbets forskning visar att skolsköterskan har potential att upptäcka utsatta barn men att detta arbete kan utvecklas.

Föreläsare: Lisbet Engh

Cannabis, tonårshjärnan, risker och konsekvenser

Ta del av forskning om hjärnans utveckling och kunskap om cannabis effekter på en praktisk nivå. Agneta lyfter risker och konsekvenser på faktabasis för att ge möjlighet till underbyggda samtal med unga.

Föreläsare: Agneta Björck, verksamhetschef, utbildare och handledare, Ostgota Care AB

Stöd i akuta krissituationer del 1

Vikten av trygghet och relation. Nyckeln till all behandling är relationen mellan parterna. Detta har jag aldrig hört någon bestrida oavsett vilken inriktning på behandling de själva har. Vi pratar dock väldigt lite om hur dessa relationer bör se ut. Vad innebär relationellt arbetssätt?Vi behöver inte ytterligare metoder, vi behöver lära oss att bygga relationer som hjälper individer att föra sina livsprocesser framåt.

Föreläsare: Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med fokus på familje- och relationsterapi