Februari, 2020

06Feb11:3012:20Seminariepass 2

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Familjehemsplacerade barns hälsa, välbefinnande och skolsituation

Barn som är familjehemsplacerade är en utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa och som inte får det stöd de behöver. För att stödinsatser ska kunna initieras måste barnet våga avslöja sin utsatthet eller att den upptäcks på annat sätt. Hinder för upptäckt och stöd är framförallt tillitsbrist, undvikande, starka känslor och bristande dokumentation. Dessa hinder har delvis sin grund i organisationen av elevhälsoarbetet och bristande resurser, vilket även påverkar samverkan såväl internt inom skolan som externt med andra aktörer såsom socialtjänst eller övrig hälso- och sjukvård.

Föreläsare: Lisbet Engh

Bemötande med fokus samsjuklighet

– Samsjuklighet med fokus på trauma och psykos

– Bemötande för att nå förbi cannabis konsekvenser på hjärnan

Föreläsare: Agneta Björck, verksamhetschef, utbildare och handledare, Ostgota Care AB

Stöd i akuta krissituationer del 2

Vikten av trygghet och relation. Nyckeln till all behandling är relationen mellan parterna. Detta har jag aldrig hört någon bestrida oavsett vilken inriktning på behandling de själva har. Vi pratar dock väldigt lite om hur dessa relationer bör se ut. Vad innebär relationellt arbetssätt?Vi behöver inte ytterligare metoder, vi behöver lära oss att bygga relationer som hjälper individer att föra sina livsprocesser framåt.

Föreläsare: Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med fokus på familje- och relationsterapi