Februari, 2020

05Feb13:2014:10Seminariepass 3

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Att förebygga frånvaro och främja närvaro

Skolfrånvaro är ett stort bekymmer i Sverige idag och det är en angelägen uppgift för skolan och skolans samarbetspartners att komma till rätta med detta. En saknad pusselbit i arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro handlar om att bättre förstå hur olika funktionsvariationer och funktionsnedsättningar spelar roll. Under föreläsningen ser vi på skolfrånvaro med funktionsglasögonen och fokus ligger på att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan.

Vad är det som gör att det blir svårt för eleven? Vilka fallgropar kan man som vuxen trilla i på vägen? Terese ger förslag på metoder, strategier och konkreta material att använda sig av för att förebygga skolfrånvaro och främja närvaro

Föreläsare: Terese Österholm är psykolog och utbildar och handleder personal inom skola, vård och omsorg.

Det här vet vi i dag – nationella och internationella erfarenheter av att förebygga självmord

Var 40:e sekund tar en människa sitt liv någonstans på jorden. Länge har frågan om hur självmord kan förebyggas lyst med sin frånvaro. Men fler och fler länder antar nationella handlingsplaner. I en mängd länder arbetas det i dag suicidpreventivt. I denna del går vi igenom något av vad som görs nationellt och internationellt för att förebygga självmord.   

Föreläsare: Alfred Skogberg, är journalist, författare och grundare till både den ideella organsationen Suicide Zero och till den journalistiska plattformen Suicide Talks. Han har sedan 2003 arbetat med frågan om hur självmord ska kunna förebyggas.

Är det verkligen såhär vi vill leva? Psykisk ohälsa i ett ungdoms och samhällsperspektiv

Idag är psykisk ohälsa något som påverkar många barn och ungas liv och skolgång. Hur kan vi som vuxna hantera det?
En föreläsning om vikten av ett fungerande förhållningssätt i arbetet med unga, om riskzoner och framgångsrikt preventivt arbete. Marit lyfter även upp närstående perspektivet; hur ser vi till att inte glömma dem som står bredvid?

Föreläsare: Marit Sahlström, pedagog och författare