Februari, 2020

06Feb13:2014:10Seminariepass 3

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Interkulturell föräldrasamverkan med skolan – utmaningar och möjligheter

Olika syn på barnuppfostran kan leda till dilemman och konflikter mellan skilda aktörer. Under passet läggs fokus på interkulturalitet i samverkan – utgångspunkter och tänkbara arbetsformer presenteras som en möjlighet för utveckling.

Föreläsare: Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik, Mälardalens högskola

Har barn samma rättigheter som vuxna i psykiatrin?

Frågan om vård, särskilt tvångsvård, av barn inom psykiatrin diskuteras flitigt, inte minst av politiker i syfte att förbättra lagstiftningen. Avsikten är alltid att stärka barnperspektivet, ofta med hänvisning till barnkonventionen. Men vilken slags människor är egentligen barn? Har de mänskliga fri- och rättigheter som alla andra människor?

Föreläsare: Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala Universitet

Polisens roll vid psykisk ohälsa och suicid

Ta del av hur polisen arbetar akut med suicid och människor som mår psykiskt dåligt, samt polisens samverkan med andra samhällsaktörer gällande psykisk ohälsa.

Föreläsare: Lovisa Barkman, polis och sjuksköterska