Februari, 2020

05Feb14:2015:10Seminariepass 4

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

NPF-säker skola – vad innebär det och hur uppnås kraven?

I skollagen 2010:800 läser vi att skolan ska ”motverka funktionsnedsättningens konsekvenser så långt som möjligt”. Men hur ser det egentligen ut i skolan idag?

I dagens skola räknar man med att 5-10% av eleverna har neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), som t.ex. ADHD, ASD, språkhinder eller dyslexi/dyskalkyli. Många av dessa elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet, låg självkänsla och ångest. Betydligt fler elever än dessa 5-10% gynnas av anpassningar i skolan, anpassningar som traditionellt används som särlösningar för elever inom NPF-spektrat. Att stärka alla elevers egenmakt i skolan, och att tillsammans med dem hitta strategier som främjar såväl mående som lärande, är något som förbereder alla elever för framtiden. För att leva upp till skollagen krävs ett omfattande skolutvecklingsarbete, där elevens behov är i fokus, för att skapa en skola för alla.
Elinor berättar om en väg mot en NPF-säkrad skola, en skola där lärande, miljö och anpassningar går hand i hand.

Föreläsare: Elinor Kennerö Tonner, skolledare, Huddinge kommun

Går det verkligen att hindra någon som väl bestämt sig? – om hur vi kan förebygga självmord

Tidigare visste vi inte hur självmord kan förebyggas. I dag vet vi det. Men kunskapen måste ut. Självmord är behäftat med okunskap, rädsla, stigma och myter. Lär vi oss om hur allt detta påverkar så kan vi alla bli potentiella livräddare och därigenom förebygga en stor del av de cirka 1500 självmord som årligen inträffar i Sverige.

Föreläsare: Alfred Skogberg, är journalist, författare och grundare till både den ideella organsationen Suicide Zero och till den journalistiska plattformen Suicide Talks. Han har sedan 2003 arbetat med frågan om hur självmord ska kunna förebyggas.

Hur får man unga att våga prata om psykisk ohälsa?

Att få unga att uttrycka sig kring psykisk ohälsa kan vara en stor utmaning. Ofta vågar inte eller vet inte unga hur de ska lyfta ämnet eller beskriva sina känslor och därför kan det bli svårt att utgöra viket typ av stöd de har behov av. Lou startade 2016 Hjärnkoll Ung, för att sätta fokus på den ökande psykiska ohälsan bland unga. Efter det initierade hon bland annat projekten Stanna kvar i skolan – för att få skolelever att börja prata om hur de mår på insidan, samt VÅGA PRATA – där unga delar sina berättelser om psykisk ohälsa på sociala medier.

Föreläsare: Lou Rehnlund, regional samordnare på Hjärnkoll Stockholm