« Bakåt

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö -Den mörka triaden


Kursbeskrivning

Dagen gav konkreta verktyg och ökad kunskap om:

 • Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag
 • Diagnoskriterier
 • Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild
 • Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag
 • Riskfaktorer för att utveckla dessa drag
 • Går psykopati och narcissism att behandla

 • Den narcissistiska/psykopatiska föräldern
 • Den andre förälderns reaktioner och beteendemönster
 • Vad innebär det för ett barn att växa upp med självcentrerade och känslokalla föräldrar? Att leva i det osynliga våldet?
 • Barnens känsloliv, reaktioner och beteendemönster
 • Ensambarn/syskon
 • Finns det risk att barnet drabbas av PTSD och C-PTSD (komplex PTSD)?
 • Processen att bli hel
 • Återberättelser från klienter

 • Hur bemöter vi barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem?
 • Hur upptäcker och bemöter vi föräldrar med dessa drag?
 • Hur kan vi förstå och bemöta den andre förälderns reaktioner och beteendemönster?
 • Vad säger lagen?

 • Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
 • Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor
    

Målgrupp

För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet eller rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 2 695 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen