« Bakåt

Avancerad kurs i behandling av Ben & Fotsår


Kursbeskrivning

Alla yrkesgrupper i vården, i högsta grad även läkare, kommer i kontakt med bensårspatienten. Det kan ibland finnas en osäkerhet om vem som har ansvaret för handläggningen och ställningstaganden till diagnostik och behandling. Det har sagts att bensår är ”tillståndet som alla möter men som ingen riktigt kan”. Behandlingsresultaten är dock direkt beroende av kompetensen hos handläggande läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska och äldrevårdspersonal. Även fotvårdsspecialister möter bensårspatienterna. För att ge rätt behandling är det avgörande att en etiologisk diagnos ställs, d.v.s. att man fastställer vilken typ av bensår det är fråga om i det enskilda fallet. Ben- och fotsår är symtom på underliggande sjukdom som oftast är av cirkulatorisk natur. Man styr behandlingen efter vilken typ av sår det är fråga om. Det existerar således inte en ”universalbehandling” som är rätt för alla typer av ben- och fotsår, oavsett etiologi, utan behandlingen avpassas för varje patient.Den absoluta majoriteten av ben- och fotsår kan läkas med korrekt behandling.  Detta och annat lärs ut under Avancerad kurs i behandling av ben- & fotsår. Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

Läkare och speciellt intresserade sjuksköterskor inom primärvård och äldresjukvård samt andra sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 3 400 SEK exkl moms
Standardpris 3 900 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen