« Bakåt

Baskurs i psykiatri - sjukdomslära och bemötande


Kursbeskrivning

Under de två utbildningsdagarna utgår vi från det ”friska” sättet att tänka och känna.Vi får därefter, med utgångspunkt i det normala, grundläggande kunskaper om psykiatriska tillstånd och behandlingar, frågor om samhällets skyldigheter och vad som kännetecknar ett gott möte.

Friskt och sjukt?
Kan normala, friska sätt att känna och hantera vardagliga svårigheter övergå i mindre normala reaktioner som leder till ohälsa? Eller är ohälsan något annat?
Vad är diagnostik? 
Hur tänker man om psykiatriska diagnoser?
Affektiva tillstånd,  Depression, Bipolära tillstån.
Orsaker. Behandlingar. Kan det behandlas? 
Självmord och självmordsprevention.
Vi uppehåller oss vid vad varje medmänniska själv kan göra och om sjukvårdens plats.
Beroende.
Komplexa tillstånd, så kallade dubbeldiagnoser. 
Schizofreni och andra psykossjukdomar
Personlighetsstörningar.
Samhället, frivillighet och tvångslagarna.
HSL, LPT, LVU, LVM 
Vad menas med funktionsnedsättning?
Neuropsykiatriska tillstånd: AD(H)D, autismFinns det något som skiljer i kommunikationen hos personer med autism från neurotypiska personers kommunikation? Vad ställer det för krav på medarbetaren? Vad kan du och dina kollegor göra för att underlätta för personer med dessa funktionsnedsättningar?
Ladda ner kursinformation här

Målgrupp

En kurs för personer som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med psykiatrin så som vårdpersonal inom kommun, landsting, primärvård, hemvård, LSS, socialtjänst, kyrka, boendestöd, behandlingshem samt andra speciellt intresserade. Dagarna lämpar sig även väl för personal inom FHV, Försäkringskassan och Polisen.

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 4 895 SEK exkl moms