« Bakåt

Developmental Coordination Disorder-DCD


Kursbeskrivning

Välkommen till en dag om barn med Developmental Coordination Disorder - DCD. Sex procent av alla barn har DCD, en försenad och avvikande motorisk utveckling som påverkar vardagsfunktioner, inlärning och självkänsla. Barnen har svårt att fånga bollar, springa fort, knäppa knappar eller sitta still på en stol. Hälften av de barn som har DCD är mobbade. Motoriska svårigheter leder till ett socialt utanförskap. Kunskap om DCD är viktig för att identifiera barn och hjälpa dem att utvecklas, få kännedom och en god självkänsla. Kursen ger dig kunskap om DCD, hur det skiljer sig från "inaktivitet" och strategier för att hjälpa barn med DCD. Kunskap om DCD och motorisk utveckling är viktigt för alla som arbetar med barn och unga och vi kan göra förändring för att minska utanförskap och fysiskt/psykiskt lidande.
Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Personal inom skolhälsovård, barnhälsovård, barnpsykiatri, lärare och andra speciellt intresserade som jobbar med barn och unga.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen