« Bakåt

Diabetes i primärvården


Kursbeskrivning

Diabetes är en växande folksjukdom, ofta mycket mångfacetterad och komplicerad att behandla. Under senare år har det skett en snabb utveckling inom området. Nya läkemedel har utvecklats, vi har fått mer kunskap om prevention och om icke-farmakologisk behandling och dess betydelse. Dessutom har kunskapen ökat kring hur man värderar riskpatienter vilket har bidragit till en mer skräddarsydd behandling för den enskilde patienten. Det är viktigt att varje läkare är väl förtrogen med diagnoskriterierna och inte minst för typ 2-diabetes då en diabetesdiagnos har en livslång konsekvens för patienten. Här har vården en viktig uppgift, och i synnerhet primärvården, att på bästa sätt kunna identifiera personer med störd glukosmetabolism innan en diabeteskomplikation uppstått, för att sätta in livsstils- och eventuell farmakologisk behandling. Kursen utgår från verkliga primärvårdsfall och vi kommer att beröra frågor som: • Alla har inte ”typ 2-diabetes”. Spelar en bättre klassifikation av diabetes roll för behandlingen och prognos? • Vilken roll spelar livsstilsförändringar. Hur kan läkaren ge råd om kost och motion? • Nya läkemedel: Verkningsmekanism, fördelar, risker och biverkningar. Vem ska ha vilka läkemedel och hur kan vi kombinera dom. Läkemedelsverket och Socialstyrelsens rekommendationer. • Vem ska ha vilket insulin och hur bestämmer vi insulinregim och titrerar doser.
Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

ST-läkare, allmänläkare och andra speciellt intresserade såsom exempelvis diabetessjuksköterskor

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 600 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen