« Bakåt

Ett anpassat bemötande - Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?


Kursbeskrivning

Den här utbildningen ger en teoretisk grund för att förstå hur skolvardagen kan te sig för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den ger dig som lärare, arbetslag, personal inom elevhälsan och skolledning kunskap om ett anpassat bemötande - samtalstekniker och samtalsverktyg som underlättar mötet med eleven och som främjar utveckling, lärande och psykisk hälsa.

Ur innehållet
:

·       Teoretisk utgångspunkt - Neuropsykiatriska funktionsvariationer- vad är det?

·       Utmaningarna i skolan - Hur kan vi förstå elevernas vardag?

·       Anpassat bemötande - Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?

·       Stress och NPF- balans mellan krav och förmåga

·       Delaktighet och värdet av kartläggning tillsammans med eleven

·       Samarbetsbaserad problemlösning

·       Samtalstekniker och samtalsverktyg för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer

·       SKOLVARDAG – En praktisk kartläggningsmodell framtagen av NP support för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen

Föreläsare:
Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet från olika verksamheter så som daglig verksamhet, skola och habilitering.
Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom NPF med mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa och även en erfaren föreläsare och handledare.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar i grundskolan och på gymnasiet. Utbildningen lämpar sig väl även för personal inom elevhälsan och skolledare.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen