« Bakåt

Fokus på foten


Kursbeskrivning

Välkommen till vårens omgång av Fokus på foten.
Denna gång har vi nöjet att tillsammans med Dr Anna Sprinchorn presentera en intressant och lärorik dag.
 
Inom fot- och fotledskirurgi görs de flesta ingrepp för att minska smärta, öka möjlighet till smärtfri förflyttning och för att kunna använda skor utan problem. Många ingrepp görs pga symtom från förslitning (artros), skador, medfödda missbildningar, reumatiska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och idrottsrelaterade skador.
Dagen kommer bland annat att handla om bakgrunder och orsaker till varför smärtor, problem och förhårdnader uppstår och hur man behandlar dessa problem kirurgiskt. Vad man skall tänka på ur ett fotterapeutiskt perspektiv innan och efter ett ingrepp?
Vi kommer också att titta på vad man som fotterapeut kan och bör göra och när man skall rekommendera en patienten/kunden vidare i vårdkedjan.
Föreläsningen är anpassad till fotterapeuter och deras vardag men ger också en inblick i vad och hur man inom ortopedin kan göra vi olika tillstånd i fot och underben.
Vi kommer att illustrera med patientfall och ge utrymme för frågor under dagen. Maila gärna dina frågor innan kursen så tas dessa upp under föreläsningarna.

Målsättningen med dagen är att få förståelse varför smärtor, problem och förhårdnader uppstår. Ämne som behandlas är bland annat:
Ledbandsskador
Deformiteter
Diagnoser i fotled
Idrottsskador
Fotledsdistorsion
Vad kan vi/kan vi inte operera
Skor och dess påverkan

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 10:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 1 195 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen