« Bakåt

Fokus på foten


Kursbeskrivning

Efter önskemål har vi denna gång valt att lägga tyngdpunkten på hygienrutiner. Vi kommer bland annat under dagen att titta närmare på senaste versionen av "Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet"gällande rutiner vid ingrepp och behandling, rutiner för instrument och redskap, lokalens utformning och egenkontroll. Vi kommer att ge en grundlig föreläsning om eventuella riskfaktorer, potentiella faror vid ingrepp samt kunskap rörande arbetsplatshygien, salongsmiljö och vad regelverket kräver för yrkesutövning. I grunden bygger dagen på socialstyrelsens rekommendationer för hygieniska ingrep men vi kommer också att ge utökade kunskaper om blodsmittor, bakteriefunktion och materialkunskap. Målsättningen med kursen är att ge dig som utövare nya verktyg för att göra säkrare behandlingar - både för dig och för kunden/patienten.
Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:15

Pris

Standardpris 1 295 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen