« Bakåt

Fokus på foten


Kursbeskrivning

Välkommen till höstens omgång av Fokus på foten. Temat är det ständigt aktuella ämnet -  diabetes. Vad har hänt inom området, vad
är på gång och hur påverkar det rollen som fotterapeut.
Syftet med denna dag är att utifrån fotterapeutisk synvinkel fördjupa och förbättra kunskapen i det kliniska arbetet i relation till de utmaningar som man ofta står inför gällande diabetiker. Att uppdatera sina grundkunskaper om sjukdomen och få andra professioners kunskap är viktigt för att kunna ge den allra bästa vård till patienterna/kunderna. Med rätt kunskap om exempelvis primärprevention, sår och sekundärprevention kan man göra en stor och viktig skillnad.
Fotterapeuten har en viktig roll både innan och framförallt efter en konstaterad diabetes. Rätt åtgärd, vid rätt tillfälle och lagom intervall hos välutbildad och kunnig fotterapeut kan rädda många från svårt lidande. Vi kommer helt kort titta på diabetesvården ur ett historiskt perspektiv men tyngdpunkten ligger på dagens behandlingsmetoder och framtida forskningsrön.

Under dagen tittar vi bland annat närmare på fotkomplikationer vid diabetes, sår, neuropati, angiopati, ischemi, skoförsörjning, inlägg/avlastning och mycket annat.

Välkommen denna dag med syfte att förnya, fördjupa och bekräfta dina kunskaper.

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 08:30 - 16:15

Pris

Standardpris 1 395 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen