« Bakåt

Förstå och behandla Psykopati & antisocial personlighetsstörning


Kursbeskrivning

Trots att antalet med antisocial personlighetsstörning/psykopati inte är större än 3 % av männen och 1 % av kvinnorna, enligt en ofta förekommande skattning, utgör denna grupp en mycket större andel när det gäller kriminella och missbrukare. Förståelsen för hur problemet skapas och särskilt för hur det behandlas tycks praktiskt taget lysa med sin frånvaro i dagens Sverige. Den här utbildningsdagen vill ge kursdeltagarna en rejäl uppgradering i båda dessa hänseenden.

 • Antisocial personlighetsstörning – diagnos
 • Primära och sekundära psykopater är en viktig distinktion där de primära psykopaterna är avsevärt mera störda och svårbehandlade, men också mycket ovanligare än de sekundära.
 • Avvikande normsystem kan skapa asocialitet. Man kan komma från en kultur med mycket annorlunda normsystem, eller tillhöra en kriminell subkultur som t.ex. maffian.
 • Vanlig samsjuklighet vid psykopati/antisocial personlighetsstörning innefattar:
 • Kriminalitet
 • Missbruk
 • Ångestproblematik
 • Beteendestörningar
 • Social fobi
 • Trauma - PTSD, komplext trauma m.m.
 • Hur grunderna för problemet uppstår i barndomen
 • Anknytningsproblematik
 • Andra utvecklingspsykologiska skäl
 • Brister i mentaliseringsförmågan
 • Den största svårigheten: Att få en trovärdig behandlingskontakt
 • Psykopatens grundproblem – att kontrollera människor då man inte kan lita på dem
 • Wolf Game: ”Wolf” står för Watch Out Liers Fool You, och är ett monster som använts mest av avancerade primära psykopater för manipulation och kontroll.
 • Vanliga fällor i behandlingen
 • 3 typer av antisociala/psykopater – 3 olika behandlingsmetoder
 • Hur man får kontakt
 • Vad som är målområdet för arbetet
 • Vad man måste undvika

Ladda ner kursinformation här>>
Målgrupp

Missbruksbehandling, HVB m.fl., kriminalvård, rättspsykiatri, socialtjänst, psykiatri och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 0 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen