« Bakåt

Fosterdiagnostik - metoder, bemötande, rådgivning


Kursbeskrivning

Temadag för MVH

Välkommen till en dag där vi lyfter viktiga problemställningar kring de fosterdiagnostiska metoderna som erbjuds samt kring bemötande och rådgivning i samband med information om fosterdiagnostik.                             


I Sverige väljer nästan alla gravida (98 procent) någon form av fosterdiagnostik i samband med graviditeten. Idag ligger ansvaret för information om fosterdiagnostik på mödrahälsovården, men vilken information som ges samt vilka metoder som erbjuds varierar över landet. Klinisk forskning har visat att information kring fosterdiagnostik är svårt och erfarenheter från vårt kliniska arbete visar att det finns betydande kunskapsbrister inom området. Internationell konsensus pekar tydligt på vikten av en likvärdig och standardiserad information som möjliggör självständiga beslut avseende fosterdiagnostik.

Att de blivande föräldrarna är väl förberedda inför fosterundersökningar för att kunna reflektera kring samt ta ställning till eventuella avvikelser som testen kan påvisa samt vidare hanteras är viktigt.

Program för dagen:

Introduktion till fosterdiagnostik

  •           Historik
  •           Socialstyrelsens föreskrifter
  •           SBU rapport

Fosterdiagostiska metoder

Barnmorskans perspektiv

Modell för rådgivande samtal

  •            - etik
  •            - samtalsmetodik och bemötande

Det praktiska samtalet (film 17 min + diskussion)

Bemötande vid svåra besked 

  •             - strukturella avvikelser
  •             - ökad sannolikhet för kromosomavvikelser
  •             - nycklar till ett bra bemötande
  •             - uppföljning i samband med avbrytande efter konstaterad fosteravvikelse

Den gravidas perspektiv

Boken Handbok för mödrahälsovården, Gothia kompetens ingår i kursavgiften

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Barnmorskor och läkare yrkesverksamma inom mödravård och fosterdiagnostik och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 150 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen