« Bakåt

Hedersrelaterat våld & förtryck- en kurs för vårdpersonal


Kursbeskrivning

Utbildningen utgår från forskning, teori och lagstiftning som omsätts till praktiska färdigheter att använda i det dagliga arbetet. Föreläsarna varvar forskningsbaserad kunskap med patientfall och typsituationer som de själva har erfarenhet av från sitt arbete inom vården. Deltagarna får även möjlighet att diskutera och ta upp frågeställningar som de själva upplevt i sitt kliniska arbete. med utbildningsdagen ska leda till en fördjupad förståelse för det hedersrelaterade våldet samt ge konkreta råd och verktyg vid misstanke eller i mötet med utsatta patienter.

Utbildningsdagen omfattar bland annat:

- Hedersförtryckets uttryck och förekomst.   

- Vårdens uppdrag, skyldigheter och möjligheter.

- Att se tecken och fråga om utsatthet.

- Vad säger lagen?

- Könsstympning.

- Äktenskapstvång.

- Hur hanterar vi önskemål om oskuldskontroller och oskuldsintyg?

- Skyddade personuppgifter och kvarskrivning.

- En säker journalföring. 

- Rekommendationer om riktlinjer och rutiner för vårdenheter.

- Hur hjälper vi, konkreta råd och verktyg
Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Personal inom slutenvården, primärvård, akutvård, psykiatri, socialtjänst, kvinnojourer samt andra speciellt intresserade.

Tid

09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 100 SEK exkl moms