« Bakåt

Hedersrelaterat våld & förtryck- en kurs för vårdpersonal


Kursbeskrivning

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, oavsett sökorsak, leva i eller ha lämnat ett liv i hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan gälla patienter på akuten, på ungdomsmottagningen, på vårdcentralen, i psykiatrin eller i den specialiserade vården. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att ge en god och säker vård samt ge rätt hjälp och stöd till denna utsatta patientgrupp. Ett vårdmöte kan vara helt avgörande för en patients liv och hälsa. Under dagen ger vi handfasta verktyg för att uppmärksamma, fråga om och hjälpa den här patientgruppen. Svar ges på hur vi bäst bemöter och behandlar utsatta personer. Anna och Camilla varvar forskning med kliniska erfarenheter, patientfall och typsituationer som uppkommer inom vården.
Utbildningsdagen omfattar bland annat:
- Uttryck av och förekomst av HRV i Sverige
-Sjukvårdens ansvar
-Att uppmärksamma, ställa frågor om och identifiera utsatthet för HRV
-Lagstiftning all personal bör känna till
-Bemötande och handläggning av patienter utsatta för HRV
-Att samverka med Socialtjänst, polis och frivilligorganisationer. När kan vi och när ska vårdpersonal polisanmäla eller koppla in Socialtjänst?
-Risker och säkerhetsaspekter för att inte vårdpersonal ska öka hotbilden
-Säkerhetsaspekter i journalföringen
-Att göra en krisplan med patienten
-Specifika ämnen som berörs: Oskuldsintyg, könsstympning, tvångsgifte och bortförda barn.

På denna kursdag har vi erbjudandet "Gå fem betala för fyra". Kontakta oss så hjälper vi er om ni önskar gruppbokning.Välkommen till denna viktiga kursdag som ger konkreta råd och verktyg.

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Personal inom slutenvården, primärvård, akutvård, psykiatri, socialtjänst, kvinnojourer samt andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 300 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen