« Bakåt

Instruktörsutbildning i Mindfulness


Kursbeskrivning

Vill du använda dig av mindfulness professionellt med individer eller grupper?  Vill du ha verktyg för att öka din egen och andras livskvalitet?  
Bli diplomerad instruktör i mindfulness. Vi erbjuder instruktörskurser sedan 2006 och är en av Sveriges mest meriterade utbildare.

Syften med instruktörsutbildningen i mindfulness är att alla deltagare ska:

Fördjupa den egna mindfulnessträningen.

Få fördjupad förståelse för mindfulness i teori och praktik samt bli insatt i mindfulnessforskningen.

Förvärva grundläggande instruktörsfärdigheter.

Ur kursinnehållet:

Mindfulness – definitioner, teori och forskning.

Att integrera mindfulness i sitt liv.

Formell och informell träning.

Praktiska övningar, t ex sittande meditation, kroppsscanning, enkel yoga/medvetna rörelser.

Övning i att guida andra i de grundläggande mindfulnessövningarna.

De sju mindfulnessattityderna.

En dag i tystnad.

Hemuppgifter enligt strukturerat schema (30-60 min per dag 6 dagar/vecka i 8 veckor).

Spela in en kortare valfri övning och få individuell feedback från kursledaren.

Dialoger med frågor och svar.

Ladda ner kursinformation här>>


Kursens mål

Målet är att du efter genomförd utbildning ska kunna använda dig av mindfulness både med individer och grupper. Du kan dels hålla kurser utifrån Oas – ett mindfulnessprogram, spela in egna övningar eller guida dem du träffar live.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som vill fördjupa sig inom mindfulness och bli diplomerade mindfulnessinstruktörer. Utbildningen är öppen för olika yrkeskategorier, t ex psykologer, läkare, fysioterapeuter, psykoterapeuter, sjuksköterskor, hälsopedagoger, coacher, lärare och andra som arbetar med att hjälpa människor.


Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av mindfulness är ett krav för att delta, t ex vår introduktionsdag i mindfulness eller en åttaveckorskurs i mindfulness. Tidigare retreaterfarenhet är önskvärt, men inget krav. Kursledaren beslutar om förkunskapskravet. Kontakta oss om du har frågor kring detta!

Tid

6 dagar, 10:00 - 17:00

Pris

Standardpris 18 650 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen