« Bakåt

LSS lagstiftning & dess tillämpning


Kursbeskrivning

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda en  fördjupningsdag inom området LSS-lagstiftning. Vi kommer bland mycket annat behandla vad lagändringen beträffande personlig assistans som träder i kraft 1 januari 2023 betyder. Kursen ges digitalt med goda möjligheter att ställa frågor.

Översiktlig beskrivning av teman som kommer avhandlas under kursen: 

 • Personkretsbedömning ställd på sin spets. Utöver en ingående genomgång av tillhörighet till personkrets 3 kommer vi att ha en lika genomgående genomgång av tillhörighet till personkrets 2 som ofta vållar problem, särskilt om tillhörighet till personkrets 3 på grund av psykiskt funktionshinder. Vilka kriterier gäller i den ganska knapphändiga praxis som finns?
 • Bedömningsgrunder för varaktighetsrekvisitet
 • Hur bör beslut utformas för att på bästa sätt följa lagens och JO:s krav? Återkallelseförbehåll, tidsbegränsade beslut, beslutens tydlighet, förutsättningarna för återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut
 • Bosättningskommun, vistelsekommun, placeringskommun, folkbokföringskommun – vi reder ut begreppen med avseende på tillämpningen av LSS
 • Ansökan om förhandsbesked om LSS-insats. Vi går igenom olika scenarier som är kopplade till en sådan ansökan
 • Viktiga bedömningskriterier för rätten till bostad med särskild service
 • Lämpliga bedömningskriterier för rätten till och omfattningen av avlösarservice för barn
 • Andning och sondmatning inom ramen för personlig assistans. Vi går igenom nuvarande rättsläge.
 • Viktiga avgöranden från HFD – vad innebär dessa för tillämpningen av insatsen personlig assistans?
 • Moderna hållpunkter för kommunikation som grundläggande behov och dess tidsåtgång inom personlig assistans
 • Den undre tidsgränsen för personlig assistans – vilka parametrar ska vägas in och var ligger gränsen i det enskilda fallet?
 • Familje-och hushållsgemenskap som avslagsgrund beträffande tillsyn – en rättsfigur i utveckling
 • Viktiga nyheter avseende retroaktiv ersättning för personlig assistans
 • Den enskilde tar inte emot det stöd som är kopplat till en LSS-insats. Vad gäller?
 • Annan särskilt anpassad bostad – hur bör rätten till denna insats bedömas?
 • Lagändring beträffande personlig assistans 1 januari 2023 - vad betyder den?

Ladda ner kursinformation här>>


Målgrupp

Handläggare och enhetschefer inom LSS-området samt andra speciellt intreserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen