« Bakåt

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD


Kursbeskrivning

Välkommen till denna digitala grundkurs i MI med inriktning på arbetet mot personer med autism och ADHD. Målet är att finna vägar att använda bärande principer i MI på ett så optimalt sätt som möjligt.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Vi behöver därför finna konstruktiva strategier i mötet, som kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver också försöka fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskap i MI samt konkreta verktyg som du kan använda direkt i ditt dagliga arbete. Målet är att kunna göra samtalen begripliga, relevanta och väcka motivation.

Kursen behandlar bland annat följande ämnen:
 • Introduktion till MI
 • Förhållningssätt, processer och verktyg vid MI
 • Introduktion till ADHD och autism
 • Akronymen BÖRS -bekräftelse, öppna frågor, reflektion och summeringar
 • Locka fram och förvalta förändringsprat
 • Förebygga och hantera motstånd
 • Meny - Agenda
 • Informera i dialog
 • Rättningsreflexen
 • Litteratur- och sajttips
  Deltagarantalet är begränsat till max 25 deltagare
Se en intervju med föreläsare Annika Sonnenstein>>
Ladda ner kursinformation här>>Målgrupp

Personal inom socialtjänst, psykiatri, HVB-hem, SiS-institutioner, elevhälsa, vård och omsorg och andra verksamheter som i sitt arbete möter personer 

med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD
Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 5 450 SEK exkl. moms
Standardpris 5 450 SEK exkl. moms