« Bakåt

Motorisk utveckling - för BVC


Kursbeskrivning

Välkommen till en dag som ger dig en bred uppdatering om de senaste rönen inom motorisk utveckling hos barn. Vi kommer att bland annat att fördjupa oss i de faktorer som påverkar samt trender som gör att vi behöver uppmärksamma motorik och dess inverkan på andra områden som exempelvis uppmärksamhet och kognition. Samverkan mellan faktorer i barnets kropp, uppgifter att lösa och miljöns påverkan på utveckling och hälsa kommer under dagen att diskuteras och förklaras.


Det finns idag en interaktivitet redan från nyföddhetsperioden på grund av ryggläget. Konsekvenserna av detta är viktigt att förstå och förebygga då de annars kan ge bestående problem för livet. Kursdagen kommer att ge svar på vanliga frågor om när barn behöver lära sig motoriska milstolpar och hur vi tidigt kan uppmärksamma och stötta en positiv utveckling. Verktyg och praktiska tips som man kan delge föräldrar kommer att förmedlas. Vanliga frågor som ”Är det viktigt att krypa istället för att stjärthasa”? ”Vad händer när de små barnen är ledsna när man lägger dem på mage”? ”Hur påverkar digitaliseringen små barn”? ”Hur samverkar motorik med språk och kognition”? Orsak och behandling av tågångare kommer att beskrivas och ett flödesschema som beskriver när tågång är problem eller inte samt när vilken hjälp barnen behöver beroende på symtom. Koppling mellan interaktivitet, övervikt och psykisk ohälsa kommer att beskrivas och förslag på åtgärder presenteras. Utbildningen kommer att fokusera på att ge redskap för att stötta föräldrar till att få aktiva barn som leker, håller normal vikt och en god fysisk självkänsla. Under dagen kommer det att finnas utrymme för frågor och vi kommer även att lägga in diskussionsfrågor. 

Ladda ner kursinformation här >>

Läs en artikel om ämnet här>>

Kursen fick genomgående 5:or i vår utvärdering vid vårt senaste genomförande. Några citat från kursen:

"Superbra, mycket in-put som är användbart" distriktssköterska, BVC

"Kunnig och engagerad. Mycket ny kunskap" BVC sköterska

"Mycket bra, hade svar på alla våra frågor och fångade intresset hela dagen" BVC sköterska


 Program för dagen 09.00 – 16.00

 ·      Introduktion till  Motorisk utveckling – automatisk eller inte? Trender och nya     utmaningar under första levnadsåret

·      Skallasymmetrier och favoritsida, orsak, åtgärder och långtids effekter

·      Barn produkter, gåstolar, vagnar, bumbostolar – hjälper eller stjälper?

·      Lunch

·      Hur stötta barn med sen och klumpig motorisk utveckling – fysisk självkänsla och påverkan på deltagande i lek och aktiviteter

·      Fot och benställningar, tågångare – indelning i undergrupper

·      Miljöns påverkan på barns utveckling

Målgrupp

Barnläkare, distriktsläkare, barnsjuksköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 300 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen