« Bakåt

Ögat och synen hos barn


Kursbeskrivning

Inom BVC och i skolan görs olika typer av ögonundersökningar hos barn vid olika åldrar. Detta är en del av den screeningverksamhet som görs på alla barn för att i tid kunna upptäcka och behandla olika typer av synhotande tillstånd såsom skelning och brytningsfel. Upptäcks inte detta i tid kan det ge bestående synnedsättning som således kan finnas för all framtid.Sjuksköterskorna på BVC och i skolan har därför en nyckelroll när det gäller ett barns syn för hela livet. Syftet med kursen är att ge en förståelse för varför det är så viktigt att hitta ögonåkommor i rätt tid och förmedla kunskap, verktyg och praktiska tips för att kunna göra en adekvat ögonundersökning på alla barn.

Vår föreläsare Ylva Friberg Riad har skrivit flertalet texter i den nyligen redigerade Rikshandboken under kapitlet ögon. Detta tittar vi närmare på under dagen.

Under dagen kommer vi att titta på dom nya nationella riktlinjerna för hur BVC skall göra synkontroll på 4-åringar med nationella syngränser.


Vi kommer också att gå igenom:

Synundersökning - normal sun i olika åldrar

Skelning

Hur gör vi en tillförlitlig synprövning

Grå starr

Tårkanalsförträngning

Vaglar

Olika ögoninflammationer

När skall vi remittera till ögonläkare

Ögonskador

Patientfall

Nya nationella riktlinjer för synkontroll


Ladda ner kursinformation här >>
 

Målgrupp

BVC-läkare, BVC-sköterskor och skolsköterskor. Andra speciellt intresserade är också välkomna till denna dag.

Tid

09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 3 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen