« Bakåt

Omvårdnad och behandling av ben- & fotsår


Kursbeskrivning

Det är många faktorer som påverkar sårläkningen och hur framgångsrik den kan bli, patientens allmäntillstånd, sårets tillstånd och diagnos samt behandlarens kompetens.

 

Du som behandlar sår har en viktig roll. En ökad kompetens om hur sår läker och vilka förutsättningar som krävs för läkning skapar en bra plattform för att ge rätt omvårdnad och behandling. Den holistiska synen på den enskilde patienten med sår och fastställandet av sårdiagnos är avgörande för en framgångs­rik sårbehandling.

Vi kommer att ta upp de olika sårläkningsfaserna och vilka faktorer som påverkar sårläkningen. Hur man bedömer patienten och sårets förutsättningar för sårläkning och vilken omvårdnad och behandling som kan erbjudas. Betydelsen av teamwork och vilka specialiteter som kan bli involverade kommer att tas upp. Vi kommer också att ha en genomgång av olika förband och förbandstyper.

Kursinnehåll:

• Sårläkningsfaser

• Faktorer som påverkar sårläkningen och helhetssynens betydelse

• Fördelar med att bedöma och dokumentera sår

• Grundläggande sårbedömning och professionell sårbe­handling:

- Definition av svårläkt sår

- Metoder att mäta storlek och djup

- Lokal cirkulation och uträkning av ankel/arm index

- Sårbäddens utseende och val av förband

- Sårexudat /sårvätska och fuktig sårläkning

- Betydelsen av smärta i sår

- Hantera dålig lukt

- Vad är sårinfektion och biofilm?

• Grundläggande sårbedömning och professionell sårbehandling, fortsättning:

- Bedöma sårkanter och minska risken för maceration

- Omkringliggande hud

- Sårtemperatur

- Sårdiagnos ett måste!

- Val av förband, vad bör man tänka på

- Demonstration av de vanligaste förbandsgrupperna

- Förslag på dokumentation

    - Fotsår hos diabetiker – förebygga, bedöma och behandla

    - Diskussion av olika patientfall
Ladda ner kursinformation här >>

 

 

 

Kursens mål

Målsättningen med dagen är att ge kunskaper i omvård­nad och behandling av ben- och fotsår, observera indikatio­ner för sår och kunna göra en bedömning när man skall skicka patienten vidare till olika specialiteter eller sårteam.

Målgrupp

Sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 800 SEK exkl moms