« Bakåt

Palliativ vård för svårt sjuka äldre - ur ett läkarperspektiv


Kursbeskrivning

Välkommen till en viktig dag där vi belyser värdet av en god palliativ vård, både ur ett humanitärt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Den palliativa vården handlar om att man som läkare förstå patientens tillstånd och fatta beslut efter dagsläge och prognos. Vid varje vårdåtagande bör nyttan av åtgärden vägas mot eventuellt lidande. Hur gör vi det bäst? Vad innebär en palliativt syftande vårdplan? Vilka verktyg behöver vi för att lindra symtom?

Detta och mycket mer kommer att gås igenom denna dag.


Program för dagen:

-Introduktion/bakgrund – förutsättningarna för att kunna erbjuda en god palliativ vård i hemmiljö för sköra äldre individer


-Hur gör man rent praktiskt för att komma fram till en palliativt syftande vårdplan och vad innebär den?


-Att se palliativ vård som en ytterst aktiv vårdform.


- Brytpunktssamtal och läkemedelsgenomgångar.


-Att göra eller inte göra – om beslutsfattande i palliativ vård. När och hur ska man ta prover, röntga eller skicka människor till sjukhus? Vilka mediciner är lämpliga? Vilka övriga verktyg kan vi använda?


-Vem bestämmer? Hur agerar vi när patienten inte förstår och kan ta ställning till om och när åtgärder skall sättas in? Hur förhåller vi oss till anhöriga? Vad säger lagstiftningen och Socialstyrelsens regelverk? Hur ska vi som läkare kunna må bra trots att vi måste fatta de tuffa besluten?


-Sjukdomspanoramat. Vilka är de vanligaste sjukdomarna, och hur ter de sig i sin slutfas?


Vår målsättning måste vara att göra vårt yttersta för att se till att patienten mår så bra som möjligt under den tid som är kvar i livet

Mycket välkommen till denna dag


Ladda ner kursinformation här>>


 

 

Målgrupp

 Läkare i primärvården, geriatriken och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 2 850 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen