« Bakåt

Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevården


Kursbeskrivning

Palliativ vård är lindrande vård. När en person kommer till ett palliativt skede av sin sjukdom så skiftar vården karaktär, från att vara inriktat på att bota och behandla sjukdomen, till att lindra plågsamma symtom och se till helheten - inte bara sjukdomen. Att möta människor i detta skede av livet ställer krav på dig som arbetar inom vård och omsorg. Under dagen kommer vi att ge fördjupade kunskaper som ger dig dig bättre förutsättningar i mötet med patienter i livets slutskede.


I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i allmän palliativ vård, av undersköterskor och sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg -i hemmet, på särskilda boenden eller på korttidsboenden. Detta ställer krav på personalens kunskap och kompetens, inte minst när det gäller att tillgodose den äldres fysiska, psykiska, sociala och andliga/ existentiella behov i livets slutskede. 

Målsättningen med palliativ vård är att ge varje patient förutsättningar att uppnå optimal livskvalitet. Vi skall se till patientens hela situation och stödja närstående under vårdtiden. Det handlar både om formell kompetens och om lyhördhet, empati och god kommunikativ förmåga med patienter, närstående och kollegor. Livskvalitet i livets slutskede ska vara en central utgångspunkt och handlar till stor del om att tillgodose grundläggande mänskliga behov på ett, utifrån patienten, individuellt sätt. Detta inbegriper också en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process.

Under dagen kommer vi att varva föreläsningar med diskussioner, reflektioner och utbyte av erfarenheter samt konkreta exempel från arbetet i den palliativa vården.
 
Sagt av tidigare deltagare:
"Bra innehåll som man kan överföra till sin jobbsituation" Distriktssköterska
"Täcker områdets alla aspekter" DistriktssköterskaLadda ner kursinformation här>>

 

 

 

 

Kursens mål

Syftet med dagen är att ge fördjupade kunskaper i vården och omvårdnaden i livets slutskede med stöd av palliativ vårdfilosofi. Detta för att ge dig bättre förutsättningar i mötet med dessa personer. 

 

 

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor. paramedicinsk personal och andra inom vård och omsorg och primärvård.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 850 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen