« Bakåt

Samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna


Kursbeskrivning

Punkter som kommer att beröras under dagen är: Ladda ner kursinbjudan här>>>
- Vad menar vi när vi säger att någon har ett ”missbruk” eller beroende?

- Varför utvecklar en del ungdomar samsjuklighet?

- Samsjuklighet mellan ADHD och missbruksproblem. Substansberoendesyndrom och ADHD – varför förekommer de så ofta samtidigt

- Preventiva insatser – Hur arbeta förebyggande med ungdomar med samsjuklighet och samtidigt missbruk? Vilka preventiva metoder och modeller har visat sig vara mest verksamma?

- Samsjuklighet och behandlingsrespons – Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga

- För att kunna ge rätt stöd och insatser vid samsjuklighet behöver du kartlägga vad som är psykiatrisk problematik och vad som är missbruk – hur veta vad som är vad?

-Farmakologisk behandling av psykiatriskt problem och missbruk

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, MD , PhD, överläkare

Kursens mål

Under denna kurs får du kunskap om psykiatrisk samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna. Du får inblick i den senaste forskningen och kunskap från praktiken utifrån både det kliniska och vetenskapliga perspektivet. Du lär dig hur du på bästa sätt kan förhålla dig till och bemöta ungdomar med samtidig psykiatrisk problematik och missbruk, samt vilken vård och behandling du bör erbjuda dessa ungdomar.

Målgrupp

Målgruppen för denna utbildningsdag riktar sig till dig som i ditt yrke möter ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk problematik och samtidigt missbruk.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen