« Bakåt

Sepsis-tidig upptäckt och initial behandling


Kursbeskrivning

Infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och upp emot hälften av de som drabbas av den allvarligaste formen, septisk chock, avlider. Det är inte alltid enkelt att veta om någon verkligen är på väg att utveckla sepsis, då det inte finns några specifika kännetecken. Tidiga tecken på sepsis, så som lågt blodtryck, feber, hör puls, kräkningar och diarré, värk, förvirring med mera- kan förekomma också vid andra mindre farliga tillstånd. Vi kommer under dagen ge en praktiskt inriktad genomgång av- och hur vi bäst kan identifiera sepsis, symtom och tidiga tecken man skall vara uppmärksam på , behandlingsrutiner med mera. Fler liv kan troligtvis räddas om kunskapen om sepsis blir bättre inom sjukvården.
Välkommen till en aktuell och viktig kursdag:
Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor i slutenvård, primärvård och äldrevård samt andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 3 200 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen