« Bakåt

Självmord & självmordriskbedömning hos barn & unga


Kursbeskrivning

Varje år dör ungefär 1600 personer av självmord i Sverige, det är ungefär 30 självmord varje vecka. Av de liv som förloras varje vecka är det tre personer som är 24 år eller yngre. Man räknar med att ca hälften av de personer som dör av självmord, vid något tillfälle haft kontakt med psykiatrin.

För de flesta människor kan det av olika personliga skäl upplevas som svårt att tala om självmord. Det kan finnas olika skäl till att inte vilja eller kunna prata om frågan, men vill vi hjälpa människor så är det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord att fråga om det. Det är inte farligt utan kan vara livräddande. Att tala om självmord är ett skydd för livet.

För att kunna förebygga självmord och självmordsförsök behöver vi känna igen faktorer som kan tala för ett suicidalt beteende. Det är avgörande att alla vårdgivare (och även andra, som t.ex skolpersonal, hemtjänstpersonal) har möjlighet att förbättra och utveckla förmågan att identifiera självmordsnära personer.

För anhöriga som drabbas är det en oerhörd kris. Behovet av stöd ser olika ut för olika personer och under seminariet diskuteras olika perspektiv.

Ladda ner kursinbjudan här!

Kursens mål

Du kommer efter dagen ha bättre kunskaper om olika självmordsrelaterade frågor, veta mer om kopplingen mellan olika sjukdomar och självmord, såväl psykiska som kroppsliga. Du kommer få diskutera olika aspekter av hur man samtalar med någon om självmord. Utbildningens syfte är att lyfta värdet av att samverka med andra som känner den suicidale och att du ska känna en större trygghet när du bedömer någons risk att ta sitt liv.

Målgrupp

Fördjupningsdagen vänder sig till dig som kommer i kontakt med och vill lära dig mer om självmord, koppling mellan självmord och psykisk ohälsa samt bemötandet av självmordsnära personer. 

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen