« Bakåt

STÄLLFÖRETRÄDARSKAP FÖR VUXNA - VAD, VARFÖR, FÖR VEM OCH HUR?


Kursbeskrivning

Många personer med olika former av sjukdomar, psykisk störning eller liknande har ställföreträdare, dels i formen av god man eller förvaltare, dels i formen av personligt ombud eller fullmaktshavare. Dessa stödpersoner är i många fall mycket viktiga för den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I dagens samhälle finns långtgående rättigheter till stöd i form av olika slag av insatser från det allmänna, men det är inte säkert att dessa rättigheter verkligen kommer alla som behöver till godo.

En anledning till att så inte är fallet är att vissa personer saknar förmåga att veta varifrån och hur hjälpen ska kunna fås. I dessa fall kan hjälp från en ställföreträdare i många fall vara avgörande för personens livskvalitet. I vilka situationer som de olika ställföreträdarrollerna kan aktualiseras, vad som ingår i deras uppdrag och vilka befogenheter dessa har, råder det i praktiken ofta osäkerhet om. Inom ramen för denna kursdag reder jur. dr och socionom Therése Fridström Montoya från Uppsala universitet - som bland annat har skrivit en avhandling om sociala rättigheter och ställföreträdarskap - ut följande frågor:

- Under vilka förutsättningar ska/kan legalt ställföreträdarskap i formen av godman- eller förvaltarskap anordnas?

- Vad skiljer dessa två uppdrag åt och vad är deras syfte?

- Vad ingår respektive ingår inte i uppdraget för en god man eller förvaltare?

- Vad skiljer god man och förvaltare från andra former av ställföreträdarskap såsom personligt ombud, framtidsfullmaktshavare eller avtalsfullmaktshavare?

Läs mer om kursen här >>>

Föreläsare: Therése Fridström Montoya, jur. dr och socionom, Uppsala Universitet

Målgrupp

Kursdagen vänder sig till alla som arbetar med personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, ålderdomssvaghet eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen