« Bakåt

Svåra samtal i telefonrådgivning


Kursbeskrivning

Välkomna till en utbildningsdag med målet att ge konkreta verktyg och strategier som underlättar i telefonrådgivningssituationen och med fokus på svårigheter i samtalet.Inriktningen under dagen är enkla och tillämpbara tankar och tips för att säkerställa medicinsk bedömning och bemötandemässigt lyckas i samtalet. Hur kan jag öka min samtalsskicklighet och öka förmågan att hantera olika typer av svårigheter i samtal för att i större utsträckning kunna hjälpa?

Att göra bedömningar på distans är ett svårt och krävande arbete där våra sinnen som vi använder vid ett fysiskt möte inte kan användas. Vissa samtal upplevs som särskilt svåra eller problematiska. Vilka faktorer kan bidra till att underlätta i samtalet? I det svåra samtalet behöver känslor ofta hanteras och bemötas på ett professionellt sätt. Hur tar vi hand om patienten, anhöriga och oss själva för att lyckas med detta?

Program för dagen:

Samtalsprocess och samtalsmetodik utifrån perspektivet svåra samtal

Att hantera känslor i svåra samtal, verktyg och strategier

Konflikthantering

Att sätta gränser i samtalet

Hotsamtal

Den ledsna patienten, depression och suicidsamtal

Patienten lägger ansvaret utanför sig själv -"projektion"

Mångringaren

Elisabeth är medförfattare till den nyligen utgivna boken Professionella möten på distans - bedömning och råd om vård. Liber

Kursen får genomgående höga betyg i våra utvärderingar av tidigare deltagare. 

Ladda ner kursinformation här >>


Kursens mål

En kursdag med målsättning att göra dig trygg och professionell i det ”svåra samtalet” med patienten och anhöriga.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom psykiatri, primärvård och slutenvård/specialistvård samt andra som arbetar med patient/klientkontakt via telefon i exempelvis socialtjänst och missbruksvård.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 3 300 SEK exkl. moms