« Bakåt

Symtomlindring i livets slutskede


Kursbeskrivning


Under dagen kommer vi att fördjupa oss i :

Smärtanalys och smärtanamnes
Optimal smärtbehandling förutsätter en analys som bland annat visar om det rör sig om nociceptiv eller neuropatisk smärta
Smärtbehandling
Behandlingens strategi och mål i det enskilda fallet
Farmakoloigisk behandling med nociceptiv smärta
Val mellan icke- opioider och opioider
Alternativ och val Cox-hämmare/NSAID
Alternativ och val bland starka opioder
Vid behovsdosering vid samtidig underhållsdos. Maxdos av morfin.
Val av underhållsbehandling när patienten är smärtfri, dosreduktion
Val av farmaka vid njursvikt
Skillnader mellan olika typer  av starka opioider
Transdermal behandling. Myter kring morfin
Parenteral behandling, pump
Varför misslyckas ibland opioidbehandling?
Adjuvant analgetikabehandling
Behandling vid neuropatisk smärta

Uppdatering om antidepressiva. Antiepileptika etc
Övrigt under dagen

Felsökning när behandling inte fungerar
Illamående och matleda
Kortisonbehandling
Diskussion och frågor.
Ta gärna med ett patienfall

Ladda ner kursinformation här >>

 

Målgrupp

Läkare inom primärvård, geriaktrik och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutfas. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen.

Tid

1 dag, 10:00 - 16:30

Pris

Standardpris 3 400 SEK exkl moms
Boka tidigt pris 3 100 SEK exkl moms