« Bakåt

Temadag: Barn - och ungdomsdiabetes


Kursbeskrivning

Typ 1 diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Cirka 8000 barn och ungdomar upp till 18 års ålder har diabetes och 2021 insjuknade drygt 1000 barn i diabetes.


Typ 1 diabetes innebär brist på insulin och detta måste doseras i förhållande till kolhydratinnehållet i maten, aktuell fysisk aktivitet och många andra faktorer. Vid annan sjukdom måste doserna anpassas, och det är olika beroende på om det är en febersjukdom eller magsjuka. Diabetesteamen på landets barn- och ungdomsmottagningar hjälper familjerna att hitta en bra balans i vardagen men barnen kommer i kontakt med många andra personalgrupper inte minst i skolan där de yngre barnen ofta har en resurs som hjälper dom att räkna ut insulindoser vid måltider och andra situationer.


Överläkare Ragnar Hanås, docent vid Göteborgs universitet, har mer än 30 års erfarenhet av att undervisa familjer med nyupptäckt diabetes. Det är ett intensivt program och på 2 veckor lär sig familjen mer om barndiabetes än vad genomsnittsdoktorn kan. Ragnar har skrivit en bok som används för undervisning både till familjer och personer som jobbar med diabetes. 
Under denna dag får du följa programmet för en nyupptäckt familj och lära dig både vad sjukdomen innebär och hur den bäst behandlas. Du får följa med i blodsockerkurvor och insulindoseringar för att lära dig hur man hjälper till att dosera.


Modern forskning visar entydigt att ett lägre genomsnittligt blodsocker och lägre HbA1c minskar risken för sena komplikationer. På den här kursen kan du lära dig hur du hjälper familjerna att åstadkomma detta i praktiken. Dagen vänder sig till personer som kommer i kontakt med barn och ungdomar med diabetes, till exempel sjuksköterskor, läkare, dietister, förskole- och skolpersonal, resurspersoner och andra intresserade. 9.00-9.45 Introduktion till diabetes hos barn och ungdomar. 
Grundläggande fakta om diabetes
9:45-10.10 Fika
10.10-11.00 Insulin och kolhydrater – hur fungerar de tillsammans?
11.00-11.10 Bensträckare
11.10-12.00 Högt och lågt blodsocker – vad innebär det och vad kan man göra åt det? 
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Förskola, skola, idrott, hur kan detta fungera bra? 
13.45-13.55 Bensträckare
13.55-14.40 Hur tacklar man feber eller magsjuka? Borta hemifrån?
14.40-15.00 Fika
15.00-15.45 Komplikationer pga högt blodsocker under lång tid. Aktuell forskning som kan göra livet med diabetes lättare 
15.45-16.00 Sammanfattning och avslutning 


Välkommen till denna digitala kurs.

Klicka här för att se Ragnar Hanås presentera sig själv och  kursdagen <<

Ladda ner kursinformation här<<

Målgrupp

Personal i skola och förskola, skolsköterskor, Bvc läkare och sköterskor, distriktsläkare, dietister, idrottstränare och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 150 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen