« Bakåt

Temadag: Barn & Övervikt


Kursbeskrivning

Cirka 10 procent av barnen i Sverige utvecklar övervikt eller obesitas redan under förskoleåldern. Tidig identifikation och behandling är den viktigaste framgångsfaktorn för att undvika ohälsosam vikt senare i livet, men både vårdpersonal och föräldrar tycker att det är ett känsligt ämne att ta upp och diskutera.

I det förebyggande arbetet mot obesitas hos barn har skolhälsovården och primärvården en viktig uppgift. Här kan vårdgivaren ”så ett frö” hos familjen på ett sätt som uppfattas som relevant och respektfullt när tillväxtkurvan visar att vikten ökat fortare än längden.

 Obesitas är en komplex sjukdom, det krävs mer kunskap och mindre fördomar för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. Inte minst i de familjer med försvårande samsjuklighet, där barnen inte bara har obesitas utan också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med bristande förmåga till impulskontroll och självreglering samt starka men begränsande matpreferenser.

Professor Paulina Nowicka kommer under dagen att dela med sig av sina samlade kunskaper och erfarenheter från över 20 år inom området. Ni får veta varför vikten är viktig, när man ska agera och hur man gör det utan skuldbelägga föräldrar. Ni får konkreta tips från framgångsrika behandlingsprogram samt den senaste forskning om mat, rörelse och relationer.

Ladda ner kursinformation här>>

Program för dagen:

  • Introduktion till övervikt och obesitas hos barn. Förekomst och konsekvenser.
  • Hur kan vi förebygga och behandla på bästa sätt? Exempel från framgångsrika program.
  • Den bästa maten - vad är viktigast att tänka på?
  • Rörelse och alla skärmar - den andra sidan av energibalansen.
  • Familjen, förskolan och grannar: Hur involverar vi alla?
  • Bästa bemötandet. Hur pratar vi om vikt utan att öka viktstigmat?

Sagt av tidigare deltagare:

"Bra och otroligt innehållsrik dag" barnsjuksköterska

"Jättebra, fängslande och inspirerande" BVC-sköterska

"Suveränt" BVC-sköterska


Målgrupp

Bvc läkare, Bvc sköterskor, skollsköterskor, dietister och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 200 SEK exkl. moms