« Bakåt

Temadag Elevhälsans medicinska ledning - ansvar, säkerhet & kvalitet


Kursbeskrivning

Välkommen till denna dag där syftet är att verksamhetschefer, MLA och skolsköterskor med intresse för medicinska ledningsuppgifter ska lära sig mer om styrdokumenten som ger kontroll över elevhälsans medicinska insats. Kursdagen ger praktisk hjälp med att utveckla det systematiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Under kursdagen går vi igenom många varför och hur. Du får konkreta råd och vägledning för att påbörja ett förbättringsarbete eller utveckla ett befintligt ledningssystem för kvalitet.


Ämnen för dagen:

Vårdgivarens ansvar

MLA (medicinskt ansvarig)

Ledningsföreskriften 2011:9

Processer och rutiner

Egenkontroll

Riskanalyser

Avvikelser och händelseanalyser

Patientsäkerhetsberättelse

Kvalitetsberättelse

Informationssäkerhet

Skolsköterskans kompetens


Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Verksamhetschefer/elevhälsochefer med eller utan medicinsk kompetens
Medicinskt ledningsansvariga (MLA)
Skolsköterskor med intresse för ledningsfrågor och kvalitetsarbete samt andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 250 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen