« Bakåt

Tidigare upptäckt - en temadag om cancer i primärvården


Kursbeskrivning

Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar en tredjedel av alla människor någon gång under livet. Fortfarande är cancer starkt förknippad med döden men faktum är att 60% överlever sjukdomen. Den siffran kan bli högre genom utveckling av nya behandlingsmetoder i kombination med tidig diagnos. Under förmiddagen fördjupar vi oss i olika symtom, både de så kallade alarmsymtomen såväl som de minst lika viktiga allmänna och diffusa symtomen.
Syftet med dagen är att ge verktyg för att lättare identifiera cancerpatienterna och minimera risken att missa dem. På sikt år målet att förbättra prognosen för cancersjuka patienter. Under kursen kommer patientfall att diskuteras och det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.
Ladda ner kursinformation här >>
 

Målgrupp

Läkare i primärvård, geriatrik, företagshälsovård och andra berörda specialiteter samt speciellt intresserad sjuksköterskor.

Tid

1 dag, 08:30 - 12:15

Pris

Standardpris 1 850 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen