« Bakåt

Triage för primärvården


Kursbeskrivning

Välkommen till en utbildningsdag i Triage för sjuksköterskor där syftet är att ge verktyg och kunskap för att snabbt och säkert kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad

Triage är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur. Även samtalet, via telefon eller personligen, är en viktig del i processen som vi också tittar närmare under dagen . Utbildningen är indelad i två huvuddelar där förmiddagen ägnas åt samtalet, bemötande och telefonrådgivningens utmaningar. Den andra delen är en rent klinisk träning med utgångspunkt från verkliga patientfall kring utvalda kliniska symtom ur primärvårdens vardag. Utbildningen är interaktiv och ger gott utrymme för frågor och diskussioner. Den kliniska delen baserar sig på den digitala versionen av det nationella rådgivningsstödet.

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp:

  • Samtalet

  • Mota eller möta - telefonrådgivningens utmaningar

  • Yrsel

  • Bröstsmärta och andningsbesvär

  • Huvudvärk  

Ladda ner kursinformation här >>

Sagt av tidigare deltagare:

"Otroligt kompetent och kunnig föreläsare" sjuksköterska

"Pedagogisk och kunnig" sjuksköterska

"Mycket bra, bra nivå" sjuksköterska 

 

Kursens mål

Syftet med denna kursdag är att ge verktyg och kunskap för att snabbt kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad.

Målgrupp

Sjuksköterskor i primärvården och andra speciellt intresserade exempelvis distriktssköterskor.

Förkunskaper


Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 200 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen