« Bakåt

Uppdaterad tvådagars Diabetesutbildning


Kursbeskrivning

Expo Medica erbjuder, nu i Malmö, en skräddarsydd diabetesutbildning speciellt framtagen för fotterapeuter. Under två dagar kommer vi att ge en generell och djup genomgång av diabetessjukdomen och dess behandling. Vi kommer bland annat att titta på diabetes typ 1 och typ 2, akuta och sena komplikationer och kostbehandling för att styra in på de nedre extremiteterna där vi tittar närmare på indikationerna för medicinsk fotvård, grunderna om sår och sårbehandling. uppkomst och behandling av fotsår på grund av diabetes.
Ur kursinnehållet:
  • Introduktion, presentation, kursupplägg
  • Diabetessjukdomen och dess behandling inkl. kost
  • Diabetes typ 1 och typ 2
  • Komplikationer akuta och sena
  • Indikationer för medicinsk fotvård
  • Fotsår p.g.a diabetes, uppkomst och behandling
  • Grundläggande om sår och sårbehandling
  • Diabetesfoten ur ett biomekaniskt perspektiv
  • Problemfot
Ladda ner kursinformation här>>

Kursens mål

Vi vill ge en fördjupad kunskap om diabetes generellt men också specifikt och direkt kopplat till din yrkesroll som fotterapeut.

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade som vill fördjupa sina kunskaper inom diabetesområdet.

Tid

2 dagar, 10:00 - 16:00

Pris

Pris 5 250 SEK exkl. moms
Standardpris 5 250 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen