« Bakåt

Våld i nära relationer - misshandlade kvinnor


Kursbeskrivning

Övergrepp består i allt från subtila handlingar till grova våldsbrott och ofta en kombination av psykiskt och fysiskt våld. Att våldet sker inom relationen med alla dessa bindningar gör att det kan vara ett näst intill oöverstigligt hinder för offret att bryta sig ur.
Syftet med denna temadag är att underlätta arbetet för dig som kommer i kontakt med denna typ av problematik genom ökad förståelse för:
  • Kommunikationsmönster
  • Misshandelsrelationen
  • Trauma som resulterar av denna
  • Hur man bemöter våldsoffert
Detta och mycket mer kommer vi att beröra denna viktiga dag. Varmt välkommen.
Ladda ner kursinformation här>>

OBS! Om det på grund av pandemin inte går att genomföra kursen på plats kommer den att sändas på webben.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som genom sitt arbete eller som volontärer, kommer i kontakt med kvinnor som lever i misshandelsrelationer eller kvinnor som flyttat till skyddat boende.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Digital kurs 2 900 SEK exkl moms
Standardpris 3 100 SEK exkl moms