« Bakåt

Fokus på foten våren 2019


Kursbeskrivning

Förmiddag
Seniorfoten – eller stå på god fot med åren!

Om foten ofta blir bortglömd under en stor del av livet, är det inget mot hur försummad den ofta är under senare år. Vi får höra om vanliga problem och tankar om att bättre ta hand om vår vän närmast jorden, kryddat med en smula livsfilosofi om ta tillvara på våra erfarenhetsrika år!

Sår

Skavsår

Trycksår

Svullnad

Deformiteter

Naglar

Föreläsare: : Lollo Gröndal, Leg läk, specialist i ortopedisk kirurgi, disputerad i ämnet Kirurgiska metoder för den reumatiska framfoten och nu sedan flera år, verksam som överläkare vid geriatrisk klinik i Stockholm med inriktning på rehabilitering

Eftermiddag
Hållbar prevention och vård av fotkomplikationer vid diabetes

Föreläsningen ger praktiska råd om hur en basal fotundersökning bör gå till och grundar sig på det nya vårdprogrammet ”Fotundersökning vid diabetes” från Sveriges Kommuner och Landsting( SKL). Många sår kan förebyggas med egenkontroll och kontroll hos fotterapeuten. Med hjälp av en enhetlig fotundersökning och riskgradering kan man förebygga en stor del av kommande komplikationer. Vidare betonas behovet och värdet av prevention som exempelvis vikten av rätt typ av inlägg och skor för att förebygga tryckskador. Ulla argumenterar för att effektiva vårdkedjor samtidigt ger bättre livskvalitet, bättre ekonomi för hälso - och sjukvården och är ekologiskt försvarbart. I denna vårdkedja har fotterapeuten en mycket viktig roll.

Behov och resurser

Rekommendationer

Basal  fotundersökning

Digital fotkoll

Senaste nytt från forskningen

Föreläsare : Ulla Hellstrand Tang, legitimerad överortopedingenjör vid Ortopedteknink, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ladda ner kursinformation här >>


Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 08:30 - 16:15

Pris

Standardpris 1 195 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen